preloader

Darbo saugos mokymas

Reikia pagalbos? Mes galime Jums padėti ! Susisiekite su mumis

Darbo saugos mokymas

Pagal įmonės vykdomą veiklą ir atliekamus pavojingus darbus gali būti parengtos ir pritaikytos konkrečiai darbo vietai neformalios mokymo programos. Baigę šiuos mokymus darbuotojai įgyja žinių ir gebėjimų, reikalingų išvengti nelaimingiems atsitikimams, avarijoms ir incidentams.
Mokymo metu darbuotojai gaus ne tik teorines žinias, bet ir praktinius įgūdžius, padėsiančius saugiai atlikti įvairius pavojingus darbus.

Darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus, turi būti mokomi praktinių gebėjimų saugiai atlikti jiems pavestus darbus.

Mokymo organizavimas

Mokymo programos rengimas
Atsižvelgiant į įmonėje ir jos padaliniuose atliekamus pavojingus darbus (pavyzdžiui, krovinių tvarkymas rankomis, cheminių medžiagų naudojimas, elektrinių vėžimėlių ir (ar) krautuvų vairavimas, kopėčių ir (ar) lipynių naudojimas), parengsime mokymo programas ir pateiksime jas Užsakovui suderinti.
Teoriniai mokymai
Pagal iš anksto sudarytą mokymo grafiką, atvyksime į įmonę ar jos padalinį ir išdėstysime teorinę medžiagą. Mokymų efektyvumui užtikrinti naudojame audiovizualines priemones.
Praktiniai mokymai
Praktinio mokymo metu darbuotojai mokomi praktiškai taikyti išmoktus dalykus ar veiksmus. Darbuotojams skiriamos praktinės užduotys, siekiant nustatyti, ar darbuotojas suprato, kaip saugiai dirbti.
Žinių vertinimas ir atestacija
Teorinių ir praktinių žinių vertinimą įforminsime atestavimo protokolu. Išduosime atestacijos pažymėjimus, jei tai nustatyta įmonės mokymo ir atestavimo tvarkoje. Nuolat vykdysime atestacijos galiojimo terminų kontrolę.

Mokymo programos

Dirbančio aukštalipio darbus
Krovinių kabinėtojo
Krovinių kėlimas rankomis
Elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojų
Dirbančio kėlimo įrenginių lopšiuose
Dirbančio su cheminėmis medžiagomis

Dažniausiai užduodami klausimai

Čia pateikiame dažniausiai užduodamus klausimus apie darbo saugos mokymus. Jei nerandate atsakymo į Jums rūpimą klausimą, susisiekite su mumis tel. +370.5.2441844.
Ar įmonės vadovas privalo mokyti darbuotojus?
Taip. Saugos teisės aktuose nustatyta, kad įmonės vadovas turėtų pasirūpinti tinkamu savo darbuotojų DSS mokymu ir jiems teikti su jų darbo vieta bei užduotimis susijusią informaciją ir nurodymus.
Ar galima darbuotojus, dirbančius pavojingus darbus, apmokyti įmonės viduje?
Jeigu įmonė pati turi pakankamai kvalifikuotų specialistų ir resursų, kad kvalifikuotai apmokyti savo darbuotojus prieš jiems pradedant dirbti pavojingus darbus, tai galima padaryti ir įmonėje.
Ką daryti, jeigu įmonėje nėra specialistų, kurie gebėtų kvalifikuotai apmokyti dirbančius pavojingus darbus?
Įmonės vadovas gali siųsti darbuotojus mokytis mokymo įstaigoje. Tokiu atveju mokymas vyksta pagal mokymo įstaigos atsižvelgiant į įmonėje atliekamus darbus, kenksmingus ir (ar) pavojingus veiksnius parengtą ir su įmonės vadovu suderintą neformaliojo profesinio mokymo programą.
Kaip dažnai reikia mokyti darbuotojus?
Įmonės vadovas pats nustato mokymo periodiškumą. Tačiau svarbu užtikrinti, kad darbuotojai gautų visą informaciją apie DSS tuomet, kai jie priimami į darbą, yra perkeliami arba keičia darbą, kai diegiamos naujos technologijos ar pradedama naudoti naują įrangą. Taip pat mokymai kartojami, kai pasikeičia darbo vietoje kylančios rizikos pobūdis.