preloader

Gaisrinės saugos dokumentai

Reikia pagalbos? Mes galime Jums padėti ! Susisiekite su mumis

Gaisrinės saugos dokumentai

Gaisrinės saugos dokumentai turėtų suteikti darbuotojams informaciją apie pastate ar teritorijoje galiojančius gaisrinės saugos reikalavimus bei nurodyti aiškius veiksmus, kurių jiems reikia imtis kilus gaisrui.

Gerai parengti gaisrinės saugos dokumentai užtikrina tinkamą organizacijos priešgaisrinės saugos valdymą.

Gaisrinės saugos dokumentų rengimas

Atsižvelgdami į įmonės veiklą, atliekamus pavojingus darbus ir gaisro kilimo riziką, parengsime visus būtinus gaisrinės saugos dokumentus, jei reikės atnaujinsime bei papildysime esamus dokumentus, kad jie atitiktų pasikeitusius teisės aktų reikalavimus.
Sutvarkysime dokumentus taip, kad būtų patogu jais naudotis bei tuo pačiu būtų įgyvendinti priešgaisrinės saugos reikalavimai.

Svarbiausi gaisrinės saugos dokumentai

Gaisrinės saugos instrukcijos
Ugnies darbų instrukcija
Veiksmų kilus gaisrui planas
Gaisrinės saugos atmintinės

Dažniausiai užduodami klausimai

Čia pateikiame dažniausiai užduodamus klausimus apie gaisrinės saugos dokumentus. Jei nerandate atsakymo į Jums rūpimą klausimą, susisiekite su mumis tel. +370.5.2441844.
Ar maža įmonė turi turėti gaisrinės saugos instrukciją?
Taip. Kiekvienoje įmonėje, kurioje yra du ir daugiau darbuotojų, turi būti parengtos gaisrinės saugos instrukcijos.
Kada reikia rengti ugnies darbų instrukciją?
Įmonėje, kuri atlieka ugnies darbus, turi būti jos vadovo patvirtinta instrukcija, nustatanti ugnies darbų atlikimo tvarką, jeigu tai nenumatyta bendroje gaisrinės saugos instrukcijoje. Prie ugnies darbų priskiriamos gamybinės operacijos, kurių metu naudojama atvira ugnis, gali susidaryti kibirkštys arba medžiagos įkaitinamos iki temperatūros, galinčios sukelti jų užsiliepsnojimą (metalų suvirinimas elektra ir dujomis, darbai su lituojamąja lempa ir t. t.).
Kokie reikalavimai taikomi gaisrinės saugos instrukcijai?
Gaisrinės saugos instrukcijos tekstas turi būti aiškus, reikalavimai – trumpi ir konkretūs. Įsigaliojus naujiems ar pasikeitus galiojantiems gaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams, keičiant technologinius procesus, pradedant naudoti naujas gaisrinės saugos priemones, medžiagas, žaliavas ir pan., instrukcija privalo būti peržiūrėta, esant reikalui – pataisyta ir iš naujo patvirtinta.
Kokiose įmonėse turi būti gaisrinės saugos reikalavimų atmintinės?
Gaisrinės saugos reikalavimų atmintinė turi būti viešbučių, motelių, senelių prieglaudų, pensionų, poilsio namų, nakvynės namų kambariuose. Trumpalaikio apgyvendinimo objektuose privaloma gaisrinės saugos reikalavimų atmintines parengti ir užsienio (rekomenduojama anglų ir rusų) kalbomis.