preloader

Darbo saugos tarnyba

Reikia pagalbos? Mes galime Jums padėti ! Susisiekite su mumis

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba

Atsižvelgdama į įmonės veiklą ir dirbančiųjų darbuotojų skaičių, įmonės vadovybė turi nuspręsti kam įmonėje bus pavesta organizuoti darbuotojų saugą:
Įmonės vadovas pats vykdys darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas;
Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymas bus pavestas vienam ar keliems įmonėje dirbantiems darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams;
Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymas bus perduotas samdomai darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybai.

Kiekvienam darbuotojui turi būti sudarytos tinkamos, saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos.

Tarnybos steigimas

Jei įmonei reikalinga steigti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą, parengiame visus tam reikalingus dokumentus ir įsteigiame bendrą darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą. Tokią tarnybą sudarys Jūsų įmonėje dirbantis specialistas bei mūsų paskirtas specialistas.
Jei įmonė neturi kvalifikacijos reikalavimus atitinkančio specialisto, tarnybos funkcijas ar jų dalį atliks mūsų paskirti specialistai.

Samdomos tarnybos paslaugų apimtis

Darbo saugos auditas
Dokumentų rengimas
Sveikatos tikrinimas
Nuolatinė kontrolė
Mokymas ir instruktažas
Įvykių darbe tyrimas
Konsultacijos
Rizikos vertinimas

Dažniausiai užduodami klausimai

Čia pateikiame dažniausiai užduodamus klausimus apie darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą. Jei nerandate atsakymo į Jums rūpimą klausimą, susisiekite su mumis tel. +370.5.2441844.
Ar visada įmonėje turi būti asmuo, vykdantis darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas?
Įmonės vadovas, siekdamas užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, turi paskirti vieną ar daugiau darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų arba gali steigti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą. Mažose įmonėse vadovas gali pats atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas. Šiuo atveju jis turi būti apmokytas ir jo žinios patikrintos pagal atitinkamą Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, mokymo programą.
Kiek įmonėje turi būti darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų?
Konkretus darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų skaičius priklauso nuo įmonės vykdomos veiklos pobūdžio bei darbuotojų skaičiaus. Visais atvejais darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų turi būti pakankamai, kad jie galėtų organizuoti įmonėje darbuotojų saugos ir sveikatos prevencines priemones.
Kokie yra kvalifikacijos reikalavimai DSS specialistams?
Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas turi turėti aukštąjį universitetinį ar koleginį išsilavinimą arba jam prilygintą išsilavinimą bei turi pasitikrinti DSS žinias pagal atitinkamą Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto mokymo programą.
Ką daryti įmonei, jei ji neturi darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto?
Jeigu įmonėje nėra darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų arba jų nepakanka, įmonės vadovas gali sudaryti sutartį su juridiniu asmeniu dėl darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų ar jų dalies atlikimo.