preloader

Tinklaraštis

Gesintuvų ir gaisrinio inventoriaus parinkimo reikalavimai
Gaisrinė sauga

Gesintuvų ir gaisrinio inventoriaus parinkimo reikalavimai

Gesintuvų tipas ir skaičius nustatomas atsižvelgiant į galimo gaisro klasę, gesinimo priemonių tinkamumą gaisrui gesinti, veiksmingumą, maksimalų gesinimo plotą, patalpose ar įrenginiuose naudojamų medžiagų savybes, taip pat patalpų kategoriją pagal sprogimo ir gaisro pavojų, patalpose naudojamų ir laikomų medžiagų fizikines bei chemines savybes.

Gesintuvų ir gaisrinio inventoriaus skaičiuoklė

Gesintuvų laikymo vietos

Patalpose gesintuvai turi būti išdėstyti tolygiai. Gesintuvai turi būti:

kabinami ne aukščiau kaip per 1,5 m nuo grindų iki gesintuvo apačios ir taip, kad atidarytos patalpos durys netrukdytų jų paimti;
statomi gaisrinių čiaupų spintelėse arba prie jų, gaisriniuose skyduose arba ant grindų, laikomi specialiose spintelėse, dėžėse ar stovuose;
laikomi taip, kad būtų matyti užrašai.

Gesintuvai, esantys lauke arba nešildomoje patalpoje, turi būti pritaikyti eksploatuoti esant žemai temperatūrai.

Objekte turi būti pakabinti užrašai (ženklai), nurodantys gesintuvų laikymo vietą. Tiek patalpoje, tiek lauke gesintuvų laikymo vietą nurodantys užrašai turi būti gerai matomi, įrengti 2–2,5 m aukštyje nuo grindų ar žemės paviršiaus.

Gesintuvų priežiūra

Eksploatuojami gesintuvai privalo būti periodiškai tikrinami. Patikrinimai atliekami ne rečiau kaip kas 30 dienų. Jų metu nustatoma, ar:

gesintuvai yra jiems skirtose vietose;
gesintuvai yra matomi, neužkrauti, neužstatyti priėjimai prie jų, gesintuvų naudojimo instrukcijos yra matomoje jų korpuso pusėje;
tvarkinga vežiojamųjų gesintuvų važiuoklė, neatsilaisvinę gesintuvų tvirtinimo įtaisai;
gesintuvų naudojimo instrukcijos yra įskaitomos'
nepažeistos gesintuvų plombos, nesugadinti slėgmačiai
gesintuvai yra su užpildu (nustatoma gesintuvą pasveriant arba pakilnojant);
gesintuvas neturi akivaizdžių apgadinimo, korozijos požymių, gesinimo medžiagos nutekėjimo;
neužsikimšęs gesintuvo purkštas;
slėgio matuoklio rodmenys ar indikatoriai yra darbinio diapazono ar padėties.

Gesintuvo patikrinimo metu nustatomi trūkumai turi būti pašalinti nedelsiant, jei reikalinga, turi būti atliekamos atitinkamos techninės priežiūros procedūros.

Gesintuvo techninė priežiūra atliekama ne rečiau kaip kartą per metus. Gesintuvų techninę priežiūrą atliekantys fiziniai ir juridiniai asmenys privalo būti išmokyti šios veiklos (arba turėti išmokytų specialistų).